Haber Akışı

Dezavantajlı Bireylerin Turizmde İstihdamı: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Algı, Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı İzmir ilinin merkez ilçelerindeki beş yıldızlı otel işletmelerinin insan kaynakları yöneticilerinin, dezavantajlı bireylerin istihdamı ile ilgili algı, görüş ve deneyimlerini incelemektir. Çalışma, nitel araştırmanın olgubilim türüne göre yapılmıştır. Görüşme yöntemi ile toplanan verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, insan kaynakları yöneticilerinin dezavantajlı birey algılamalarının daha çok engelli bireyler ile ilişkili olduğu görülmüştür. İnsan kaynakları yöneticileri, dezavantajlı bireylerin turizmde istihdam edebileceğini düşünmektedirler. Bununla birlikte dezavantajlı bireylerin turizmde istihdamında, pozitif ayrımcılık yapılmaması gerektiğini savunmuşlardır. Bu noktada pozitif ayrımcılığı negatif ayrımcılık ile karıştırdıkları dolayısıyla da kavram kargaşası ve yanılgısı yaşadıkları tespit edilmiştir.

Çalışmanın tam metnine ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/811722

Siteyi kullanmaya devam etmekle, çerezlerin kullanımına razı olmaktasınız. Daha Fazla Bilgi

Bu websitesindeki Çerez Ayarları " allow cookies" sizlere mümkün olabilecek en iyi arama deneyimi verecek şekilde ayarlanmıştır. Eğer Çerez Ayarlarınızda hiçbir değişiklik yapmaksızın bu websitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıda bulunan "Accept (Kabul Et)" tuşlarsanız, bunu kabul ediyorsunuz demektir.

Kapatın