Haber Akışı

Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği

Engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal açıdan çeşitli düzeylerde kayıpları olan bireylerdir ve bundan dolayı topluma diğer bireyler gibi eşit koşullarda tam ve etkin olarak katılamamaktadırlar. Engelli bireylerin toplumsal hayatta etkin biçimde var olabilmesi için eğitim sürecine ve istihdama katılımının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim kurumları faaliyet göstermektedir. Araştırmanın amacı engelli bireylerin eğitimi ve istihdama katılım süreçlerinin hazırlanması, karşılaşılan güçlükler, engelli eğitiminin bireysel-toplumsal öneminin ortaya konulması için gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yüz yüze görüşme ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılarak derlenmiştir. Nilüfer İş Okulu’ndaki eğitimcilerle yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Diğer yandan 1 ay süresinde haftada bir gün eğitimlere katılarak gözlemler “katılımcı gözlem” aracılığıyla da veriler derlenmiştir. Araştırma, Nilüfer İş Okul’unda gerçekleştirilmiştir. Okul, ortaöğretimlerini tamamlayan, 23yaşından gün almamış hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan, genel ve orta öğretim programlarına devam edemeyen, özel eğitim gerektiren bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla açılan yaygın eğitim kapsamında 4 yıl eğitim veren devlete bağlı özel eğitim kurumudur. Araştırmanın bulgularına göre, zihinsel engellilerin eğitiminde ileride başkalarına bağlı olmadan yaşamaları, toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim süresinde, bilgi ve beceri edinme yanında kendini ifade etme, toplumsal uyum, arkadaşlık kurma, başka insanlarla birlikte faaliyet yapabilme, öz bakım, hedef belirleme, sosyal faaliyetlere katılım, bağımsızlık, özgüven kazandığı görülmektedir. Böylece engelli bireyler topluma uyum sağlayabilmekte ve ekonomik özgürlüğü olan sosyal bireyler olarak toplumda yer almaktadırlar.

Çalışmanın tam metnine ulaşmak için: http://www.jocures.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3&Detay=Ozet

Siteyi kullanmaya devam etmekle, çerezlerin kullanımına razı olmaktasınız. Daha Fazla Bilgi

Bu websitesindeki Çerez Ayarları " allow cookies" sizlere mümkün olabilecek en iyi arama deneyimi verecek şekilde ayarlanmıştır. Eğer Çerez Ayarlarınızda hiçbir değişiklik yapmaksızın bu websitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıda bulunan "Accept (Kabul Et)" tuşlarsanız, bunu kabul ediyorsunuz demektir.

Kapatın