Haber Akışı

Engellilerin Mesleki Eğitimi ve İstihdamı

Engellilik günümüzde hala toplum tarafından yadsınan bir kategori olarak kabul edilmektedir. Bu kategorizasyonun nedenleri arasında toplumun engelliliği yanlış değerlendirmesi bulunmaktadır. Aslında engellilik salt bireylerin fiziksel ve psikolojik eksikliklerinden kaynaklanmamaktadır. Ekonomik, siyasal ve toplumsal aktörlerin engelliliği daha da görünür hale getirdikleri (ortaya koydukları ya da koyamadıkları projelerle) bir gerçeklik olarak engellilerin önünde durmaktadır. Engellilerin toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama daha fazla katılabilmesi, temel ve mesleki eğitimden yeterince yararlanması sonucunda daha fazla gerçekleşecektir. Ne var ki günümüzde engellilerin büyük bir çoğunluğu ne temel eğitimden ne de mesleki eğitimden yeterince yararlanamamaktadır. Genel olarak var olan işsizlik problemi, toplumun önyargıları ve mesleki eğitimin istenen kalitede ve erişilebilirlikte olmaması engellileri ve ailelerini daha kötü çalışma şartları, sosyal ve kültürel alandan soyutlanma ve dahası yoksullukla baş başa bırakmaktadır.

Çalışmanın tam metnine ulaşmak için: https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0075693.pdf

Siteyi kullanmaya devam etmekle, çerezlerin kullanımına razı olmaktasınız. Daha Fazla Bilgi

Bu websitesindeki Çerez Ayarları " allow cookies" sizlere mümkün olabilecek en iyi arama deneyimi verecek şekilde ayarlanmıştır. Eğer Çerez Ayarlarınızda hiçbir değişiklik yapmaksızın bu websitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıda bulunan "Accept (Kabul Et)" tuşlarsanız, bunu kabul ediyorsunuz demektir.

Kapatın