Haber Akışı

Çıktılar / İndirilenler

Fikri Çıktı 1 : Sosyal Yeterlilik Belirleme Havuzu+ Doğrulama Aracı Sonuçları Baz Alınarak Meslek Danışmanlığı Yapan Profesyonel Kişiler İçin İleri Düzey Kariyer Rehberlik Aracı (Fikri Çıktı 3)

Havuzun Çerçevesini, belli bir amaç için oluşturulan psikolojik kendini değerlendirme anket soruları oluşturacaktır ve bu anket soruları sayesinde aşağıdaki alanlarda sosyal ve öğrenilen yeteneklerin (kişinin sahip olduğu becerilerin) seviyesini belirleyecektir.:

 1. İş Değerleri ve Motivasyon
 2. Kendine saygı ve kendine güven
 3. Kendini değerlendirme ve kendini geliştirme
 4. Girişkenlik
 5. İletişim
 6. Problem çözme
 7. Stres yönetimi ve endişe rahatlama
 8. Takım çalışması
 • Bunlardan her biri bir eğitimci, öğretici, gençlik çalışanı ve gerekli olduğu durumlarda profesyonel mesleki rehberlik sağlayıcı, mesleki rehabilitasyon danışmanı vb. kişilerle tamamlanabilecektir.
 • Bu resmi olmayan doğrulama süreci, engelli gençlere kendi güçlü yanlarını ve yeteneklerini daha fazla netleştirmelerine ve gerektiğinde ilgili profesyonellerden ek destek almasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca, doğrulama aracından elde edilen sonuçlara dayanarak sosyal ve çapraz yeterliklerin daha da geliştirilmesi için olası stratejiler sağlayan bir rehber geliştirilecektir:

 • Anekdot kayıtları: iş arayanların performansları, güçlü yönleri, ihtiyaçları, ilerleme durumları ve olumsuz / olumlu davranışlarına dair tarafsızca verdikleri bilgiler.
 • Gerçek Görevler: gerçek ve amacı olan etkinlikler. Bunlar gerçek hayata dair görevleri de içerebilir
 • Kontrol listeleri, ölçekler veya çizelgeler: müşterilerin başarıları belirlenmesi ve kaydedilmesi bölümleme yöntemiyle yapılabilir veya harflerle ya da sayısal bir değerle gösterilebilir veya sadece kabul edilebilir/kabul edilemez şeklinde gösterilebilir.
 • Teşhis Envanterleri: Müşteriler, herhangi bir alandaki sözlü veya yazılı bir dizi soruyu veya ifadeyi yanıtlar. Bu yanıtlar belirli bir alandaki bir yeteneği veya ilgiyi gösterebilir.
 • Bölümleme listeleri: başarıyı ölçmeye yönelik bir kılavuz seti. Bölümleme listeleri, açık performans kriterleri ve bir derecelendirme ölçeği ya da kontrol listesi ile öğrenme çıktılarını belirtmelidir
 • Kendini Değerlendirme: müşterilerin program hedeflerine yakın duran kendi başarıları ve ihtiyaçları hakkındaki düşünceleri
 • Simülasyonlar: problem çözme, karar verme ve rol üstlenme görevlerinin kullanımı.
Bağlantı:
WWW
 
İndir:
.pdf

Fikri Çıktı 2: Engelli Gençlere Yönelik Avrupa Yeterlilik Belgesi

 • Engelli ya da az yetenekli gençlerin sahip oldukları temel yetenekleri hakkında destekleyici kısa bir verinin yanı sıra daha önce bahsedilen sosyal yeteneklerin geçerli kılınmasından elde edilen sonuçları özetleyecek kişinin beyanına dayanan online bir belge olacaktır.

Belgenin Tanımlayıcıları:

 1. İş
 2. İletişim
 3. Kültürlerarası ve çeşitlilik yönetimi
 4. Öğrenmeyi öğrenmek
 5. Girişimcilik
 6. Sonuç Odaklılık
 7. Problem çözme
 8. Takım çalışması
 9. Liderlik
 10. Sorumluluk
 11. Organizasyon ve Planlama
 12. Yenilik ve yaratıcılık
 13. Empati
İndir:
.pdf
.doc
 

Fikri Çıktı 4: İnteraktif Yeterlilik Ölçüm Merkezi

İnteraktif Yeterlilik Ölçüm Merkezi şunları sağlayacaktır.

 • Doğrudan engelli öğrenciler ve gençlere yönelik çalışmalar yapan öğretmenler, eğitimciler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, gençlik çalışanları katkısıyla geliştirilecek olan projenin 1 & 2’inci fikri çıktılarının bağımsız bir şekilde kullanımını, Bireyin kendini planlamasını ve kendi kendine öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
 • Ölçülen unsurlar arasında güvenli sanal bir işbirliğini kolaylaştıracaktır ve güvenli bir ortam sağlayacaktır.
Bağlantı:
WWW
 

Siteyi kullanmaya devam etmekle, çerezlerin kullanımına razı olmaktasınız. Daha Fazla Bilgi

Bu websitesindeki Çerez Ayarları " allow cookies" sizlere mümkün olabilecek en iyi arama deneyimi verecek şekilde ayarlanmıştır. Eğer Çerez Ayarlarınızda hiçbir değişiklik yapmaksızın bu websitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıda bulunan "Accept (Kabul Et)" tuşlarsanız, bunu kabul ediyorsunuz demektir.

Kapatın